pondělí 19. prosince 2011

Dějiny Malty – stručně od doby kamenné

7000 př.n.l
Pravděpodobné počátky osídlení (ze Sicílie).

5200 - 2500 př.n.l.
Z této doby pocházejí četné a částečně dochované megalitické chrámy (v době 1000 let před započetím stavby Velké pyramidy v Egyptě lidé na Maltě stavěli z kamenů těžkých až 50 tun).

1000 - 218 př.n.l.
Období Féničanů (domovinou v dnešní Sýrii) a z toho posledních 250 let období Kartága (Kartáginci neboli Punové – potomci féničanů, kteří založili kolonii v oblasti dnešního Tunisu - Kartágo). Féničané ostrovy nazývali “Malet”, což znamenalo “útočiště”. Z tohoto názvu se proměnami dostáváme k dnešnímu názvu Malta.

218 - př.n.l.
Malta se stala součástí Římské říše.

59
Svatý Pavel ztroskotal na ostrovech (Maltské obyvatelstvo přechází na křesťanství).

395 - 870
Byzantské období.

870 - 1090
Arabské období.

1090 - 1282
Období Normanů a Štaufů.

1282 - 1530
Období Španělů

1530
Španělský král a římský císař Karel V. postupuje ostrov Malta Řádu svatého Jana z Jeruzaléma (spravují Maltu až do kapitulace před Napoleonem v roce 1798).

1565 Osmanští Turkové napadají ostrovy a při tzv. velkém obléhání jsou poraženi rytíři řádu s podporou místního obyvatelstva.

1566 - 1571 Pod vedením velmistra řádu Jean Parisot de la Valette je vybudována Valletta.

1798 - 1800
Období Napoleona Bonaparte.

1800 - 1964
Britské období (164 let). V letech 1853 - 1856 Malta základnou pro zásobování britů v krymské válce. Během 1. světové války slouží jako vojenská nemocnice. V roce 1921 nová ústava.

1940 - 1942
Malta (britská posádka za vydatné statečné podpory místního obyvatelstva – viz film ….) odolává útokům Itálie a Německa za 2. světové války. V roce 1942 byl Maltský lid vyznamenán Svatojiřským křížem za občanskou statečnost.

1947
Obnovení vnitřní samosprávy (generální  guvernér).

1964
Malta získala nezávislost.

1974
Malta se stala republikou.

2004
Malta vstoupila do EU.

2008

úterý 13. prosince 2011

Základní údaje

Hlavní město: Valletta

Rozloha: 317,2 km²

Nejvyšší bod: Ta' Dmejrek (253 m n. m.)

Počet obyvatel: cca 417.608 (2010)


Hustota zalidnění: 1.317 obyvatel na km²

Délka silnic v km: 2254

Počet registrovaných vozidel: 325.000

Počet majitelů mobilních telefonů: 334.220

Nejoblíbenější mužské jméno: Joseph (14.523 mužů)

Nejoblíbenější ženské jméno: Mary

(12.056 žen)

Nejoblíbenější sport: fotbal

(každá vesnice má svůj fotbalový klub
a nejznámější je Sliema Wanderers)

SPZ: M

Jazyk: maltština, angličtina

Náboženství: římskokatolické 98 %

Státní zřízení: parlamentní republika


Administrativní dělení: 6 regionů s 60 obcemi

HDI: 0,894

Hrubý domácí produkt na osobu: 9410 dolarů

Měna: euro

Počet turistů ročně: 1,16 mil

(kolem 465.000 z Velké Británie)

Časové pásmo: středoevropský čas

(letní čas stejný jak v ČR)

Telefonní předvolba: 356

Národní TLD: .mt
pondělí 5. prosince 2011

Já a moře - já a hudba

Můj vztah k moři začal vznikat již během mých předškolních let.
Otec udělal vše pro to, abychom několik let po sobě strávili dovolenou v tehdejší Jugoslávii. Jedním z výsledků byla má první představa o mém budoucím povolání - námořník (nenaplnila se).
Z dovolené si otec dovezl nosič s nahrávkou makedonské lidové hudby a tak se začal utvářet i můj vztah k hudbě. Ten se přehoupl na hudbu řeckou - tehdy velmi známá dvojice Marta a Tena byli mými nejoblíbenějšími zpěvačkami. Po první návštěvě Řecka těsně po revoluci se můj zájem o hudbu nasměroval spíše k rytmům tureckým a dnes kromě těchto miluji ještě hudbu kurdskou a arabskou. Hudební nástroje, které pro mé uši nejlépe zní - saz a oud.
Dočetl jsem se o maltské lidové hudbě s názvem ghana. Zatím jsem ji poslouchal písně doprovázené na kytarách na Yuotube. Těším se na živý originál přímo na Maltě.