pondělí 19. prosince 2011

Dějiny Malty – stručně od doby kamenné

7000 př.n.l
Pravděpodobné počátky osídlení (ze Sicílie).

5200 - 2500 př.n.l.
Z této doby pocházejí četné a částečně dochované megalitické chrámy (v době 1000 let před započetím stavby Velké pyramidy v Egyptě lidé na Maltě stavěli z kamenů těžkých až 50 tun).

1000 - 218 př.n.l.
Období Féničanů (domovinou v dnešní Sýrii) a z toho posledních 250 let období Kartága (Kartáginci neboli Punové – potomci féničanů, kteří založili kolonii v oblasti dnešního Tunisu - Kartágo). Féničané ostrovy nazývali “Malet”, což znamenalo “útočiště”. Z tohoto názvu se proměnami dostáváme k dnešnímu názvu Malta.

218 - př.n.l.
Malta se stala součástí Římské říše.

59
Svatý Pavel ztroskotal na ostrovech (Maltské obyvatelstvo přechází na křesťanství).

395 - 870
Byzantské období.

870 - 1090
Arabské období.

1090 - 1282
Období Normanů a Štaufů.

1282 - 1530
Období Španělů

1530
Španělský král a římský císař Karel V. postupuje ostrov Malta Řádu svatého Jana z Jeruzaléma (spravují Maltu až do kapitulace před Napoleonem v roce 1798).

1565 Osmanští Turkové napadají ostrovy a při tzv. velkém obléhání jsou poraženi rytíři řádu s podporou místního obyvatelstva.

1566 - 1571 Pod vedením velmistra řádu Jean Parisot de la Valette je vybudována Valletta.

1798 - 1800
Období Napoleona Bonaparte.

1800 - 1964
Britské období (164 let). V letech 1853 - 1856 Malta základnou pro zásobování britů v krymské válce. Během 1. světové války slouží jako vojenská nemocnice. V roce 1921 nová ústava.

1940 - 1942
Malta (britská posádka za vydatné statečné podpory místního obyvatelstva – viz film ….) odolává útokům Itálie a Německa za 2. světové války. V roce 1942 byl Maltský lid vyznamenán Svatojiřským křížem za občanskou statečnost.

1947
Obnovení vnitřní samosprávy (generální  guvernér).

1964
Malta získala nezávislost.

1974
Malta se stala republikou.

2004
Malta vstoupila do EU.

2008