úterý 10. ledna 2012

Kdo založil hlavní město Malty - Vallettu?

www.ilovemalta.euZa dob Arabů byla hlavním městem Mdina - město ve vnitrozemí ostrova. Název Mdina znamená z arabštiny “obehnaná zdí”. Je to velmi pěkné a tiché historické město plné úzkých malebných uliček lemovaných starobylými domy. Je umístěno na návrší - a tedy s nádherným výhledem na celý ostrov, s dohledem až na moře. V té době jistě neocenitelná strategická poloha vůči početným vetřelcům.Nynější hlavní město Vallettu začal ihned po velkém obléhání v roce 1565 a vítězství Maltézských rytířů budovat na tehdy neobydleném poloostrově Sceberras sám tehdejší velmistr řádu Maltézských rytířů Jean Parisot de la Valette, kterému bylo tehdy 70 let. Evropští panovníci a církev si po vítězné bitvě Maltézských rytířů uvědomili důležitost Malty a projevili svůj vděk přílivem peněz na nová opevnění. 

Tři roky po velkém obléhání - v srpnu 1568 - De la Valette - francouzský šlechtic z Provence - po záchvatu mrtvice ve svých 73 letech a byl pohřben v nově vybudované Vallettě. Jeho hrobka v katedrále sv. Jana nese latinský nápis, který říká zhruba: “Zde leží Valette, který si zaslouží věčnou slávu. Byl postrachem Afriky a Asie, štítem Evropy, odkud holýma rukama vypudil barbary. Je prvním, kdo byl pohřben v tomto milovaném městě, jež založil.”

 


Valletta je okouzlující, historií nasáklé město, s výkladními skříněmi z 30. let z minulého století, kdy Maltu spravovali Britové.Když UNESCO zařadilo Vallettu na Seznam světového dědictví, mezi jinými důvody uvedlo: “Je to jedna z oblastí s nejvyšší koncentrací památek na světě.”

Má dnes cca 7000 obyvatel.