pondělí 30. ledna 2012

Obyvatelstvo Malty a jeho mentalita

Pozorovat a zkoumat mentalitu patří k mým hobby. O Malťanech se mi bude dobře psát, jakmile budu mít své první zážitky a dojmy. Zatím stručně a heslovitě to, co jsem kde vyčetl:
- Statistika - Malťanů je celkem něco přes 400 tisíc na Maltě (360000 na ostrově Malta a 40000 na ostrově Gozo) a dalších cca 200 tisíc žije mimo Maltu - především v anglicky mluvících zemích a v Itálii (vzhledem na toto malé celkové množství často jeden druhého zná nebo je dokonce příbuzný, nebo příbuzný příbuzného), největší menšinou něco přes 8000 Britové nebo jejich potomci, vzhledem na blízkost afrického pobřeží cca 2000 přistěhovalců z muslimských zemí, odhadem 2000 Němců, kteří se přistěhovali za teplem a klidem, jejich oblíbeným místem je ostrov Gozo
- Bohaté kulturní vlivy - vzniklé za dlouhou dobu nadvlády Féničanů, Kartaginců, Římanů, Byzantinců, Arabů, Normanů, Sicílanů, Johanitů, Francouzů, Britů, zvláště pak vliv 160 let trvající britské správy je vidět například v tom, že Malťané nejsou vtíraví, jak tomu mnohdy je třeba na Severu Afriky a taky v porovnání s muslimským světem je větší smysl pro pořádek a čistotu, možná turista z dynamické kapitalistické země zaznamená menší tempo než v jiných evropských zemích (odpoledne siesta často od 12 do 16 hodin), avšak opět díky vlivu Britů za posledních 160 let britské správy zdaleka ne tolik pomalé, jak jsme tomu zvyklí jinde v oblasti středozemního moře (britský vliv sledujeme dále v tom, že se jezdí vlevo, v každé obci je fotbalový klub)
- Konzervatívnost - názory formovány silným vlivem katolické církve, jsou zakázany potraty a rozvody, je nepřípustná návštěva kostela v krátkých kalhotách nebo opalování nahoře bez, dominantní roli má rodina, ženy zastávají roli hospodyně a těžce se z této role vymaňují
- Malťané jsou přátelští a ochotní, rádi se navštěvují nebo sdružují, třeba na promenádách, ale i třeba “přede dveřmi”, muži spolu po nedělní mši rádi v mnohém baru vypijí maltská společenský nápoj, jinak se slaví především dobrým jídlem (alkoholických nápojů Malťané mnoho nevypijí)
- Záliby - Malťané rádi snad nejradějí slaví (slavnosti cirkevní i všeho jiného druhu - slaví se hlavně jídlem), dále rádi hrají hry, sázejí, mají rádi sport, dostihy, žijí politikou (vzhledem na malou velikost země politiky dobře znají a často fandí zastánci jedné politické strany proti zastáncům druhé politické strany, řevnivost se projevuje i v tom, kdy je často jedna obec proti druhé