neděle 22. ledna 2012

Víra na Maltě

Malťané jsou považováni za nejstarší křesťanský národ na světě. V roce 60 zde totiž ztroskotal se svou lodí sv. Pavel a většinu obyvatel obrátil po svém ztroskotání na křesťanství.
Dnes jsou věřící obyvatelé Malty z 98 % katolíci. Na souostroví Malta je 359 katolických kostelů, kostelíků a kaplí. Mše v kostelích navštěvuje více než polovina stálých obyvatel. Ústava sice zaručuje svobodu vyznání, ale jinak dle ústavy je oficiálním státním náboženstvím římské katolictví. Vyučuje se na školách a v běžném životě hraje velmi významnou roli. Lidé mají silně konzervativní názory. Rozvody a potraty jsou zakázané. Každá vesnice má ve svůj termín svou “festu”, slavnost konanou na počest svého svatého patrona. Muslimů je na Maltě poskrovnu - jen asi 2000 a nastavení zbytku obyvatel je k této skupině spíše ne příliš příznivé. Také ještě existuje malá anglikánská menšina.