úterý 10. dubna 2012

Malta a angličtina

V oblasti středozemního moře jsou dvě lokality, kde se hovoří dvoujazyčně a jedním z úředních jazyků je angličtina. Obě tyto lokality zažily britskou správu. Malta po období 164 let až do roku 1964, kdy získala nezávislost. Hlavou státu zůstal britský panovník a zastupovaný guvernérem. Teprve 13.12.1974 se Malta prohlásila republikou s voleným prezidentem.

Jižní pohostinnost, teplé klima, velmi čisté moře, anglosaská tradice, to vše předurčilo Maltu pro kurzy angličtiny. Návštěvník Malty může tak spojit příjemné s užitečným, tedy svou dovolenou s výukou angličtiny a může si jazykové znalosti ověřit ihned po denní výuce v praxi při svých dalších aktivitách na ostrově. Maltu coby svou nedávnou kolonii stále navštěvuje mnoho turistů z Velké Británie, dávajících přednost domluvit se v rodné řeči, a přítomno je na ostrově mnoho jiných jednotlivců a skupin, které se také přijely učit angličtinu. Většina studentů účastnících se jazykového pobytu bydlí v hostitelských rodinách, neboť samotní Malťané rozumí a hovoří kromě své Maltštiny také anglicky a tak je ke zdokonalování jazykové dovednosti mnoho příležitostí. Někteří účastníci jazykových pobytů si pochvalují, že Malťané hovoří také tak trochu „jako začátečníci“ a tak jim účastník kurzů pro začátečníky lépe rozumí. Dobrým tipem by mohlo být, jet na jazykový pobyt jako singl, aby člověk hovořil méně česky a byl tak více donucen hovořit anglicky. Běžně jsou k dostání anglické noviny nebo knihy.

Na rozdíl od Malty je Gibraltar stále ještě součástí území Britské koruny. A jak se stal touto součástí? Gibraltar do konce 18. století patřil ještě Španělsku, kde byl v tomto období u moci Karel II. Nemohl mít vlastního potomka a tak od roku 1702 následovala Válka o španělské dědictví. Během války Angličané spolu s Holanďany dobyli Gibraltar a roku 1713 po skončení Války o španělské dědictví rozhodnutím Utrechtské smlouvy se Gibraltar stal vojenskou pevností Britské koruny. V roku 1830 se status "vojenská pevnost" změnil na status "kolonie" Britské koruny v čele s nezávislým soudem s výkonnou a legislativní mocí, která byla v rukou guvernéra. Anglie úlohu tohoto svého území ocenila mnohokrát, zejména během světových válek ve 20. století. Po druhé světové válce rostly požadavky obyvatel na svou samosprávu. Roku 1950 vznikl zákonodárný koncil. Důsledkem toho bylo zrušení výsadního postavení guvernéra. Na Gibraltaru žije dnes cca 30 tisíc obyvatel, kteří se v referendu vyjádřili pro další setrvání pod Britskou korunou, natruc snahám Španělska získat Gibraltar zpět.

Díky jednomu Čechovi, žijícímu na Gibraltaru, jsem objevil zajímavé stránky pro výuku angličtiny nebo i jiných jazyků, která využívá spojení moderních poznatků v oblasti jazykového vzdělávání s možnostmi sociální sítě na internetu. Projekt se jmenuje SpaceTeacher. Objevil jsem přitom pojem „Tandémová výuka angličtiny“. Co se tím rozumí? Předpokládejme člověka dobře hovořícího česky s plánem naučit se anglicky. A druhého dobře hovořícího anglicky s plánem naučit se česky. Člověk ovládající češtinu mluví anglicky s člověkem ovládajícím angličtinu, který mu odpovídá česky. Oba se tak mluvením a kontrolou ze strany protiposluchače učí to, co se chtějí naučit.