středa 4. dubna 2012

Nemovitosti na Maltě

Proč investovat do nemovitosti na Maltě?
- Nejlepší trh s nemovitostmi ve Středomoří
- Rostoucí trh
- Bezpečná investice
- Stabilní vláda a ekonomika
- Malta jedním z nejlepších finančních center
- Bezpečný a pohodlný život na ostrově
- Druhým jazykem Malťanů angličtina
- Vybrané daňové výhody: žádná daň

   z nemovitosti, nulová dědická daň

Některé aspekty realitního trhu:

- Většina nemovitostí je nabízena prostřednictvím
   místních realitních kanceláří a makléřů.
- Typický majitel a prodejce nemovitosti obvykle
   nabízí svou nemovitost přes více realitních
   kanceláří.
- Mnohé nabídky na stránkách realitních agentur 

  již prodány nebo jinak nejsou už k dispozici, buď
  ne nejlepší péčí o své nabídky na internetu nebo
  z důvodu nabuzení dojmu širší nabídky,
  než odpovídá skutečnosti.
- U nabídek často chybí údaje, jak je známe
  v České republice, udává se podobně jako
  na britském trhu hlavně počet ložnic.
- Mnohé nemovitosti neodpovídají

  vkusu zahraničních zájemců 
- Maltské byty jsou obvykle velmi dlouhé a úzké
- Často postrádají velká okna
- Balkony jsou často malé

   (Malťané tráví čas raději doma
    a ne na balkónech)

Některá omezení dána nerezidentům ministerstvem financí:

- Minimální cena kupované nemovitosti
  nerezidentem je 116.000 euro a k povolení
  k trvalému pobytu 400.000 euro.
- Pro nákup musí mít nerezident povolení

  od Ministerstva financí.
- Na Maltě kromě vybraných lokalit smí

  nerezident koupit maximálně jednu nemovitost.

Několik postřehů k samotnému procesu koupě nemovitosti na Maltě:

- Jakmile si zájemce vybere vhodnou nemovitost
  a dohodne se na kupní ceně a dalších
  podmínkách koupě, sepíše se předběžná dohoda
  a podepíše v přítomnosti notáře.
- Kupující skládá u notáře zálohu většinou ve výši

  10 % z kupní ceny. Tato předběžná dohoda
  se nazývá "Convenium" a je konečná pro oba
  účastníky, prodávajícího a kupujícího.
- V období mezi podpisem předběžné dohody

  a podpisem konečné kupní smlouvy notář zařídí
  potřebné formality, jako třeba povolení
  od Ministerstva financí.
- Notářské poplatky kolem 1%.
- Kolkovné ve výši 5% (1% musí být zaplaceno

  při podpisu předběžné smlouvy).
- Poplatky do státní pokladny kolem

  přes 200 euro.
- Registrace přes 200 euro.
- Všechny výše uvedené poplatky platí kupující.
- Prodávající platí odměnu realitní kanceláři.