čtvrtek 31. května 2012

Vánoce na ostrově Gozo

Gozo má nádech exkluzivity. Jednak je na ostrově hodně špičkových hotelů, luxusně přestavěných farem a kvalitních restaurací. A pak nesměřují sem takové davy turistů jako na větší ostrov Malta.

Ostrov je tímto daleko klidnější a romantičtější. Ideální místo pro příjemné chvíle ve dvou.

Na ostrově Gozo jsou lidé více konzervativnější. A více věřící. Vánoce tam mají více tu podobu, pro kterou vznikly. Méně tu dnešní podobu konzumní.

A proč píšu o vánočních svátcích již nyní na přelomu jara a léta?

Napadlo mne, že bych mohl inspirovat třeba někoho, koho již nebaví přemýšlet, jaké dárky k Vánocům koupit svému partnerovi. Mohl by svou partnerku nebo ona svého partnera překvapit a pozvat jej na Vánoce na romantický výlet na ostrov Gozo. A takový plán předpokládá nějaký čas přípravy.

Počasí je v prosinci na Maltském souostroví příjemně mírné a ne tak vlhké. Ostrovy jsou v té době nejvíce zelené, zvláště pak zemědělsky orientované Gozo se svými scenériemi plnými krásných terasovitých políček. Mnohé zahrady nebo okenní parapety zkrášlují tradiční rudé květiny - vánoční hvězdy.

Nejromantičtější formou ubytování jsou četné bývalé zemědělské usedlosti - některé až 400 let staré - upravené na ubytovací zařízení. V mnohých se zachovaly krásné kamenné klenby či podlahy z dřevěných fošen a kamenných dlaždic od doby jejich výstavby.

Většina nabízí vybavení, které umožňuje příjemnou dovolenou: plně vybavené kuchyně, bazén, venkovní terasu s grilem, pračku, kabelovou televizi. Ceny jsou přijatelné, v závěru příspěvku uvedu odkazy na internetové adresy.

Nezapomeňte pak vzít svou druhou polovičku k jeskyni Kalypsó. Od jeskyně je přenádherný výhled. V této jeskyni podle starověkého básníka Homéra strávil Odysseus sedm let v náručí krásné nymfy Kalypsó.

Homér v eposu popisuje okolí jeskyně takto:

"Veliký oheň tam na krbu hořel a ostrovem v dálku vůně z planoucích dřev se šířila, z jalovce, a též štěpného cedru, sem tam kol stavu chodila nymfa, zpívala krásným hlasem a zlatým paprskem tkala.
Po stranách jeskyně její byl lesíček rostoucí bujně,
olše a osiky s nimi a cypřiše líbezné vůně.
Ptáci širokokřídlí tam hnízdili ve větvích stromů,
jestřábi, kalousové a mořští dlouhojazyční
havrani, kterým se líbí ruch života na mořských vlnách.
Kolem té klenuté sluje se také do šíře pjala
svěží pěstěná réva a kypěla plnými hrozny.
Potůčky za sebou čtyři tam plynuly s průzračnou vodou, byly si navzájem blízko, z nich každý však směřoval jinam.
Kolkolem fialkami a miříkem bujely měkké lučiny."

Po sedmi letech Odysseova spolužití s nymfou Kalypsó dorazil k jeskyni posel Hermes, kterého Zeus poslal s příkazem pro zamilovanou nymfu, nechat Odyssea odejít do Řecka.

Milující nymfa nejdříve všem bohům vzpílala:

"Jak jste vy bohové krutí a nad jiné závisti plní,
máte-li bohyním za zlé, když s muži se veřejně snoubí a když se některé z nich muž stane pak mileným chotěm.
...
Teď se zas horšíte na mne, že u mne dlí smrtelník, bozi!
Já jsem ho zachránila, když seděl pak na lodním trámu samoten, neboť Zeus mu uprostřed třpytného moře zasáhl rychlou loď a roztříštil zářícím bleskem.
Ostatní druhové zdatní mu tenkrát zhynuli všichni,
jeho však zanesl sem zlý vítr a přihnala vlna.
Já jsem jej hostila tu a živila, říkala jsem mu,
že mu chci pro všechny dny dát nesmrtelnost a mladost."

Ale pak Odysseovi pomáhala s návratem přesto, že věděla, že skončí v Řecku v náručí jiné ženy - Penelopy. Poskytla mu nářadí k výrobě voru, darovala plachty ...

"Čtvrtý právě byl den, a Odysseus se vším byl hotov, pátého Kalypsó jasná mu zchystala lázeň, pak v oděv vonící oblékla ho a pouštěla z ostrova domů.
Bohyně vložila též dva měchy mu na prám: měl v jednom tmavé víno a v druhém, v tom velikém, vodu, též jídlo ve vaku, dala mu tam i zásobu příkrmů chutných.
Nakonec příznivý vítr mu vyslala, vlahý a mírný."

Závěrem ještě dvě informace:

- starořecký název pro ostrov Gozo je Ógygia
- maltský název pro ostrov Gozo je Ghawdex
  (vyslovuje se "audeš").

Můžete si přečíst můj předchozí článek o nymfě Kalypsó a o ostrově Gozo.

Nabídku ubytování v zemědělských usedlostech naleznete například na internetových stránkách

čtvrtek 24. května 2012

Odysseus na ostrově Gozo na souostroví Malta strávil v náruči nymfy Kalypsó plných sedm let

Dávno před naším letopočtem napsal starověký řecký básník Homér epos Odysseia.

Doslova "báseň o Odysseu".

Odysseus znamená "syn bolesti".

Řecký bojovník Odysseus se chce po ukončení války o Tróju vrátit domů. Na počátku vyplul se svými dvanácti loděmi šťastně. Později si ale znepřátelil pána všech moří - Poseidona oslepením jeho syna Kyklopa Polyféma, který je držel v zajetí na jednom ostrově. A započalo jeho desetileté bloudění plného zkoušek.

Odysseus už si myslel, že všem zkouškám unikl, když právě proplouvali kolem Heliova ostrova Thrínakie. Na jedné z předcházejících zastávek na ostrově Aiaia mu kouzelnice Kirké, dcera boha slunce Hélia, doporučovala se ostrovu Thrínakie vyhnout. Odysseus naléhal, aby pluli dále, ale ostatní se vzepřeli. Zatím Poseidón poslal bouři, takže nemohli z ostrova ihned odplout. Přes Odysseův zákaz se jeho hladoví druzi vypravili zabít několik kusů skotu z posvátných stád boha Hélia. Stažené kůže však začaly lézt. Maso na rožních bučelo jako živý dobytek. Vše spatřil ze svého nebeského vozu Hélios a hrozně se rozhněval. Požádal o pomoc samého boha Dia. Po vyplutí na moře pak Zeus rozpoutal takovou bouři, až se loď převrhla a všichni zmizeli v moři.

Jen Odysseus, který boha neurazil, se zachránil na úlomku stěžně. Na něm pak po devítidenní plavbě bez jídla a bez vody ho vlny zahnaly k břehům ostrova Ógygie, což je dávný řecký název dnešního maltského ostrova Gozo. Napůl mrtvého jej z vody zachránila nymfa Kalypsó, která na ostrově žila v jeskyni. Stal se z nich milostný pár a Odysseus strávil v náruči nymfy sedm let. Kalypsó odmítala Odyssea pustit zpět. Slíbila mu nesmrtelnost, pokud zůstane. Na přímluvu bohyně Athény u samotného Dia seslal vládce bohů posla Herma a ten nymfě Kalypsó vyřídil příkaz Odyssea ihned propustit. Kalypsó, ač nerada, musela Diův příkaz uposlechnout a vybídla Odyssea, aby si zbudoval vor a vyplul domů.

Z jeskyně nymfy Kalypsó ve skále na severním pobřeží ostrova Gozo je nádherný výhled na zátoku Bajja ir-Ramla s 400 metrů širokou písčitou pláží s velmi jemným tmavším pískem.

Ostrov Gozo je více zemědělský než hlavní ostrov Maltského souostroví, ostrov Malta. Je plný terasovitých políček založených v dávných dobách Araby. Také je proto tímto zelenější. A romantičtější a klidnější.

pátek 18. května 2012

Potápění na Maltě

Maltu a Gozo navštíví každý rok přes 40 000 potápěčů.

Kdy se dá potápět:

- potápět se dá celý rok, neboť i v zimních měsících je teplota vody teplejší než 13 stupňů

- nejlepší doba pro potápění je od dubna do září

- i v noci

Co potápěčům Malta a Gozo nabídne:

- mnoho potápěčských lokalit

- skalní útesy, jeskyně, vraky, chaluhy, obrovské mořské okouny, mořské koníky, cejny, slimáky, barakudy, sasanky, mořské škorpióny, tuňáky, ohnivé červy, pyskouny, houby, mořské draky, ježky, sépie, chobotnice, mořské úhoře, rejnoky, někdy i žraloky nebo delfíny, mnoho dalších druhů živočichů a rostlin

- díky velmi čisté vodě a skalnatému dnu vynikající viditelnost

- velmi teplé podnebí

- přes 40 potápěčských škol, většinou na velmi dobré úrovni s kvalifikovanými a profesionálními instruktory mluvícími více jazyky a nabízejících různé typy kurzů

- pro děti od osmi let speciální kurzy „Bubblemaker”

- dekompresní komoručtvrtek 10. května 2012

Co mají společného Malta a Plzeň?

V centrální části ostrova Malta ve městě Mosta je farní Kostel Nanebevzetí Panny Marie s jednou z největších kopulí na světě. Kopule 60 m vysoká. Průměr kopule je 52 metrů.

Touto kopulí se propadla dovnitř kostela za druhé světové války dne 9.4.1942 bomba shozená německým letadlem. A nevybuchla! Zraněn nebyl nikdo ze tří až čtyř stovek věřících, kteří se v tom čase nacházeli uvnitř kostela. Uvnitř bomby věřící objevili papírek popsaný cizím písmem. Nikdo neuměl text přečíst. Bomba i papírek je uvnitř kostela vystaven k vidění. V šedesátých letech kostel navštívil jeden český lékař a velmi ho překvapil vystavený vzkaz od dělníků z Plzeňské Škodovky, kde byla bomba za války vyrobena. Dělníci do ní úmyslně nedali žádnou rozbušku. Jak by asi ta kopule dopadla, kdyby bomba vybuchla? Za tento "zázrak" se dodnes slouží každoročně děkovná bohoslužba.

Tento kostel je známý také pod názvem Mostský dóm, nebo se mu zkráceně říká Rotunda. Byl postaven renovací na tomto místě stojícího kostela z dřívějších dob. Renovace započala v roce 1833 za prostředky vybrané od maltských obyvatel. Do vybudování se zapojili samotní Malťané a s ohledem na snížení nákladů renovace nebylo použito žádného lešení. Ani na stavbu kopule. Po devíti letech byla stavba dokončena a nabídla místo pro 1400 věřících.středa 2. května 2012

Dovolená na Maltě

Vyslovíme-li slovní spojení „dovolená na Maltě“, napadá mne s ohledem na délku a četnost hned několik variant.
Jeden člověk se tam vydá jednou a po návratu domů ho tam již nic netáhne.

Další si oblíbí Maltu natolik, že se tam pořád vrací. Například jeden Rakušan, který coby majitel mediální agentury natočil o Maltě hodinový dokument. Viděl jsem ten dokument mnohokrát. Jednu dobu jsem si jej po dobu delší než rok pouštěl denně několikrát k práci jako kulisu. Film je komentován v angličtině a zkoušel jsem, zda po tolikerém poslechu porozumím anglickému textu i bez toho, že bych uměl anglicky. Částečně to fungovalo. Větší efekt by to mělo, kdybych si mohl poslechnout tentýž text i v českém jazyce a poslech střídat, jednou anglicky a jednou česky. Třeba budu mít za nějakých pár let čas a chuť ten dokument přeložit. Myslím po zvládnutí angličtiny. A pod slovním spojením „pár let“ rozuměj více let. Jdu na to pomalu.

Mnoho Němců se někam za teplem stěhuje alespoň na zimu, třeba na Maltu nebo na španělské Kanárské ostrovy. Nebo jinam. A zbytek roku pak tráví doma v Německu.


A někteří pojmou vystěhování doopravdy a zůstávají napořád. Ta poslední varianta je asi nejpřitažlivější. Třeba jedna česká herečka se tam přestěhovala na celých 16 let.