čtvrtek 24. května 2012

Odysseus na ostrově Gozo na souostroví Malta strávil v náruči nymfy Kalypsó plných sedm let

Dávno před naším letopočtem napsal starověký řecký básník Homér epos Odysseia.

Doslova "báseň o Odysseu".

Odysseus znamená "syn bolesti".

Řecký bojovník Odysseus se chce po ukončení války o Tróju vrátit domů. Na počátku vyplul se svými dvanácti loděmi šťastně. Později si ale znepřátelil pána všech moří - Poseidona oslepením jeho syna Kyklopa Polyféma, který je držel v zajetí na jednom ostrově. A započalo jeho desetileté bloudění plného zkoušek.

Odysseus už si myslel, že všem zkouškám unikl, když právě proplouvali kolem Heliova ostrova Thrínakie. Na jedné z předcházejících zastávek na ostrově Aiaia mu kouzelnice Kirké, dcera boha slunce Hélia, doporučovala se ostrovu Thrínakie vyhnout. Odysseus naléhal, aby pluli dále, ale ostatní se vzepřeli. Zatím Poseidón poslal bouři, takže nemohli z ostrova ihned odplout. Přes Odysseův zákaz se jeho hladoví druzi vypravili zabít několik kusů skotu z posvátných stád boha Hélia. Stažené kůže však začaly lézt. Maso na rožních bučelo jako živý dobytek. Vše spatřil ze svého nebeského vozu Hélios a hrozně se rozhněval. Požádal o pomoc samého boha Dia. Po vyplutí na moře pak Zeus rozpoutal takovou bouři, až se loď převrhla a všichni zmizeli v moři.

Jen Odysseus, který boha neurazil, se zachránil na úlomku stěžně. Na něm pak po devítidenní plavbě bez jídla a bez vody ho vlny zahnaly k břehům ostrova Ógygie, což je dávný řecký název dnešního maltského ostrova Gozo. Napůl mrtvého jej z vody zachránila nymfa Kalypsó, která na ostrově žila v jeskyni. Stal se z nich milostný pár a Odysseus strávil v náruči nymfy sedm let. Kalypsó odmítala Odyssea pustit zpět. Slíbila mu nesmrtelnost, pokud zůstane. Na přímluvu bohyně Athény u samotného Dia seslal vládce bohů posla Herma a ten nymfě Kalypsó vyřídil příkaz Odyssea ihned propustit. Kalypsó, ač nerada, musela Diův příkaz uposlechnout a vybídla Odyssea, aby si zbudoval vor a vyplul domů.

Z jeskyně nymfy Kalypsó ve skále na severním pobřeží ostrova Gozo je nádherný výhled na zátoku Bajja ir-Ramla s 400 metrů širokou písčitou pláží s velmi jemným tmavším pískem.

Ostrov Gozo je více zemědělský než hlavní ostrov Maltského souostroví, ostrov Malta. Je plný terasovitých políček založených v dávných dobách Araby. Také je proto tímto zelenější. A romantičtější a klidnější.