čtvrtek 31. května 2012

Vánoce na ostrově Gozo

Gozo má nádech exkluzivity. Jednak je na ostrově hodně špičkových hotelů, luxusně přestavěných farem a kvalitních restaurací. A pak nesměřují sem takové davy turistů jako na větší ostrov Malta.

Ostrov je tímto daleko klidnější a romantičtější. Ideální místo pro příjemné chvíle ve dvou.

Na ostrově Gozo jsou lidé více konzervativnější. A více věřící. Vánoce tam mají více tu podobu, pro kterou vznikly. Méně tu dnešní podobu konzumní.

A proč píšu o vánočních svátcích již nyní na přelomu jara a léta?

Napadlo mne, že bych mohl inspirovat třeba někoho, koho již nebaví přemýšlet, jaké dárky k Vánocům koupit svému partnerovi. Mohl by svou partnerku nebo ona svého partnera překvapit a pozvat jej na Vánoce na romantický výlet na ostrov Gozo. A takový plán předpokládá nějaký čas přípravy.

Počasí je v prosinci na Maltském souostroví příjemně mírné a ne tak vlhké. Ostrovy jsou v té době nejvíce zelené, zvláště pak zemědělsky orientované Gozo se svými scenériemi plnými krásných terasovitých políček. Mnohé zahrady nebo okenní parapety zkrášlují tradiční rudé květiny - vánoční hvězdy.

Nejromantičtější formou ubytování jsou četné bývalé zemědělské usedlosti - některé až 400 let staré - upravené na ubytovací zařízení. V mnohých se zachovaly krásné kamenné klenby či podlahy z dřevěných fošen a kamenných dlaždic od doby jejich výstavby.

Většina nabízí vybavení, které umožňuje příjemnou dovolenou: plně vybavené kuchyně, bazén, venkovní terasu s grilem, pračku, kabelovou televizi. Ceny jsou přijatelné, v závěru příspěvku uvedu odkazy na internetové adresy.

Nezapomeňte pak vzít svou druhou polovičku k jeskyni Kalypsó. Od jeskyně je přenádherný výhled. V této jeskyni podle starověkého básníka Homéra strávil Odysseus sedm let v náručí krásné nymfy Kalypsó.

Homér v eposu popisuje okolí jeskyně takto:

"Veliký oheň tam na krbu hořel a ostrovem v dálku vůně z planoucích dřev se šířila, z jalovce, a též štěpného cedru, sem tam kol stavu chodila nymfa, zpívala krásným hlasem a zlatým paprskem tkala.
Po stranách jeskyně její byl lesíček rostoucí bujně,
olše a osiky s nimi a cypřiše líbezné vůně.
Ptáci širokokřídlí tam hnízdili ve větvích stromů,
jestřábi, kalousové a mořští dlouhojazyční
havrani, kterým se líbí ruch života na mořských vlnách.
Kolem té klenuté sluje se také do šíře pjala
svěží pěstěná réva a kypěla plnými hrozny.
Potůčky za sebou čtyři tam plynuly s průzračnou vodou, byly si navzájem blízko, z nich každý však směřoval jinam.
Kolkolem fialkami a miříkem bujely měkké lučiny."

Po sedmi letech Odysseova spolužití s nymfou Kalypsó dorazil k jeskyni posel Hermes, kterého Zeus poslal s příkazem pro zamilovanou nymfu, nechat Odyssea odejít do Řecka.

Milující nymfa nejdříve všem bohům vzpílala:

"Jak jste vy bohové krutí a nad jiné závisti plní,
máte-li bohyním za zlé, když s muži se veřejně snoubí a když se některé z nich muž stane pak mileným chotěm.
...
Teď se zas horšíte na mne, že u mne dlí smrtelník, bozi!
Já jsem ho zachránila, když seděl pak na lodním trámu samoten, neboť Zeus mu uprostřed třpytného moře zasáhl rychlou loď a roztříštil zářícím bleskem.
Ostatní druhové zdatní mu tenkrát zhynuli všichni,
jeho však zanesl sem zlý vítr a přihnala vlna.
Já jsem jej hostila tu a živila, říkala jsem mu,
že mu chci pro všechny dny dát nesmrtelnost a mladost."

Ale pak Odysseovi pomáhala s návratem přesto, že věděla, že skončí v Řecku v náručí jiné ženy - Penelopy. Poskytla mu nářadí k výrobě voru, darovala plachty ...

"Čtvrtý právě byl den, a Odysseus se vším byl hotov, pátého Kalypsó jasná mu zchystala lázeň, pak v oděv vonící oblékla ho a pouštěla z ostrova domů.
Bohyně vložila též dva měchy mu na prám: měl v jednom tmavé víno a v druhém, v tom velikém, vodu, též jídlo ve vaku, dala mu tam i zásobu příkrmů chutných.
Nakonec příznivý vítr mu vyslala, vlahý a mírný."

Závěrem ještě dvě informace:

- starořecký název pro ostrov Gozo je Ógygia
- maltský název pro ostrov Gozo je Ghawdex
  (vyslovuje se "audeš").

Můžete si přečíst můj předchozí článek o nymfě Kalypsó a o ostrově Gozo.

Nabídku ubytování v zemědělských usedlostech naleznete například na internetových stránkách