pondělí 25. června 2012

Zajímavá místa na ostrově Gozo

Ostrov Gozo je více zemědělský než hlavní ostrov Maltského souostroví, ostrov Malta. Je plný terasovitých políček založených v dávných dobách Araby. Také je proto tímto zelenější. A romantičtější a klidnější.

            
Kromě jeskyně Calypso Cave, o které jsem psal již dříve, je na ostrově Gozo mnoho zajímavých míst, které postupně projdeme od místa, kudy se většina turistů na Maltu dostane lodí, z hlavního přístavu Mgarr na jihovýchodě ostrova - přes jižní část na západ a pak severní částí ostrova zpět směrem k východu:

- Mgarr - vyslovuje se Imdžarr - důležitý přístav na jihovýchodě ostrova - za přístavem pro trajekty se skrývá rybářský přístav - vedle přístavu je velkolepá pevnost Chambray - v okolí přístavu je několik krásných pláží – jako například pláž San Blas nebo Ramla - nedaleko pobřeží se dochovaly pozůstatky Římských lázní - i v současné době vyvěrá v bývalých lázních mohutný pramen - zajímavou částí lázní je dlážděná chodba vodovodu - v sousedství vodovodu je několik převlékáren zdobených pěknými mozaikami s geometrickými tvary a tři další místnosti - první místnost sloužila pro teplou koupel - druhá pro studenou - ve třetí místnosti byl mělký sedací bazén.


- Ghajnsielem - vyslovuje se Ajnsihlem - historické městečko s heliportem asi kilometr západně od Mgarru na jihovýchodě ostrova - nejzajímavější dominantou kostel Panny Marie Loretánské a strážní věž johanitů Cilja Tower.

- Xewkija - městečko mezi Mgarrem a Victorií - známé rotundou s kopulí 74 metrů vysokou a vážící 45 000 tun - další památkou je větrný mlýn.

- Victoria a pevnost Gran Castello - nebo také Citadela - stojí na kopci ve středu maltského ostrova Gozo nad pěkným středověkým městem Victoria - byla původně postavená Araby v 9. století - v roce 1551 zničena Turky - na konci 16. století obnovena řádem johanitů - z hradeb je překrásný výhled na ostrov a stolové hory v jeho severní polovině nebo 185 metrů vysoký maják na Jordan Lighthouse na severozápadě ostrova - dřívější název města byl Rabat - teprve v roce 1897 dostalo město od Britů jméno Victoria na počest 25. výročí od nástupu královny Viktorie na trůn - určitě stojí za návštěvu krásný zelený park s ptačími voliérami Rundle Gardns (Gnien Rundle) pojmenovaný podle milovníka přírody a bývalého britského guvernéra (1909-15) Sira Leslieho Rundlea - díky rozmanitým rostlinám působí park velmi barevně a stinně.

- Sannat - vesnice na náhorní plošině nad strmými přes 100 metrů vysokými útesy Saguna Cliffs na jižním okraji ostrova - na náhorní plošině se nachází také pozůstatky chrámu Mrama - dále prehistorický komplex kamenných stolů - Dolmenů - a "stopy od vozů" - Cart Ruts.

- Xlendi - vyslovuje se Šlendi - turistické přímořské letovisko mezi útesy na jihu ostrova - západně od Saguna Cliffs a přibližně 3 kilometry jihozápadně od hlavního města ostrova Victoria.

- Kercem - vyslovuje se Kerčem - vesnice a oblast zemědělských usedlostí - severně od Kercem je vidět zachovalý kus akvaduktu.

- Ghajn Abdul - nejvyšší bod na ostrově Gozo - 195 metrů nad mořem.

- Jezero Dwerja - Inland Sea - oblíbené přírodní slané koupaliště - vyhledávané především potápěči - nachází se na západním pobřeží maltského ostrova Gozo - od moře jezero oddělují útesy - ale spojuje 200 metrů dlouhý přírodní skalní tunel vedoucí skrz skály- kterým se lodičkou člověk dostane do zátoky Dwejra Bay.

- Azurové okno - Azure Window - 80 metrů vysoký skalnatý oblouk vzniklý erozí na výběžku útesu.

- Modrá díra - Blue Hole - přírodní svislý komín ve vápenci s průměrem kolem 10 metrů a hloubkou 25 metrů, který je spojený s mořem podvodní klenbou vysokou asi 8 metrů - oblíbená potápěčská lokalita.

- San Lawrenz - v historických budovách - v bývalých ubytovnách pro rytíře - řemeslnické centrum Gozo Crafts Centre - centrum pro sklářské, hrnčířské, keramické, kožedělné a tkalcovské výrobky.

- Gharb - vyslovuje se Ahrb - kaple San Dimitri.

- Ghammar - vyslovuje se Ámar - místo častých zázraků - papež Pius XI. prohlásil místo za svaté  - byla postavena bazilika Ta Pinu.

- Zebbug - vyslovuje se Sebudž - "horská vesnička" na severu ostrova s nádherným výhledem - položená na 160 metrů vysoké stolové hoře - slovo Zebbug znamená „olivy“.

- Marsalform - kdysi malá rybářská vesnička se změnila v turistické letovisko s promenádou - písečné pláže - množství restaurací - zátoky ke koupání Xwieni Bay a Qbajjar Bay a maličký fjord Wied il-Ghasri obklopený útesy - úzké schodiště vytesané do skal vede k malé oblázkové pláži v nejužším místě fiordu - za klidného moře neuvěřitelně malebné místo.

- Xaghra - vyslovuje se Šahra - chrám Ggantija Prehistoric Tempels z doby kamenné - základy byly údajně položeny již 3500 let před naším letopočtem - jsou zde tedy již kolem 5500 let! - dostihová dráha Gozo Horse Track - větrný mlýn Ta-Kola.

- Nadur - na náhorní plošině uprostřed velmi úrodné oblasti - proslulé karnevalem- v blízkosti velmi hezká zátoka ke koupání San Blas Bay s písečnou pláží - a také zátoka Dahlet Qorrot.

- Qala - vyslovuje se ´Ala - vyhlídka Hondoq ir-Rummien a zátoka ke koupání Hondoq Bay - dva větrné mlýny.


úterý 12. června 2012

Klima na Maltě

Charakter podnebí - typicky středomořské

Jaro - od půlky února úbytek srážek a rozbujení přírody

Léto - od dubna do půlky září velmi suché počasí, v červenci a srpnu velmi horké, nemýlí se však pragnostika slibující na třetí srpnový týden přeháňky

Podzim - během druhé půlky září a během října časté prudké deště, na počátku tohoto období je půda vyprahlá a nenasákavá, což má za následek záplavy

Zima - velmi mírná se spíše jarním charakterem počasí, které je proměnlivé od mírného až po bouřlivé

Velmi často na Maltě vane vítr.

Typy větrů:

Grigal
- vane od severovýchodu - tedy od Řecka
- vyskytuje se v zimním období
- přináší vlhkost

Majjistral
- vane od severozápadu - tedy od Francie
- vyskytuje se v létě
- je studený a suchý
- přináší v létě vítané ochlazení

Xllokk
- vane od jihu nebo jihozápadu - tedy z centrální Afriky - ze Sahary
- cestou nad mořem nasbírá vlhkost a způsobuje tíživé teplé parné počasí

Dobrým tipem je na jet na Maltu koncem května, kdy již je velmi pěkné a teplé slunečné počasí a přitom ještě nezačala turistická sezóna. A pro ty, kterým nevadí občasný deštík, pak první polovina září, kdy je ještě velmi teplé moře a opět je již po sezóně. Jeden můj známý, v česku žijící Řek, pravidelně jezdí v září a říká, že poskytovatelé ubytování a služeb již mají vyděláno a poskytnou snáze slevu.
Průměrné denní maximální a minimální teploty
                                   
Srážky za měsíc v mm
                

Teplota vody
                 

Slunečné hodiny za den
                 

pátek 8. června 2012

Firma na Maltě

Malta platí podobně jako Kypr za místo vyhledávané jako sídlo firmy pro své příznivé daňové zatížení.  Četné daňové subjekty z mnoha jiných zemí přemísťují proto své sídlo právě na Maltu nebo zakládají zcela novou firmu na Maltě.

K podnikání existuje samozřejmě více forem, třeba

Private Limited Liability Company (Ltd.)
- obdoba české společnosti s ručením omezeným

Public Limited Liability Company (p.l.c.)
- obdoba české akciové společnosti

Limited Partnership (the partnership 'en commandite')
- obdoba české komanditní společnosti

General Partnership (the partnership 'en non collectif')
- obdoba české veřejné obchodní společnosti

Sole Trader/Sole Proprietorship
- obdoba české OSVČ

Foreign branch
- pobočka například české společnosti

Lze vytvářet samozřejmě organizační struktury
typu trust, holding apod.

Zabývejme se dnes výhradně
společností s ručením omezeným.

(Private Limited Liability Company)
Podmínky pro vznik
společností s ručením
omezeným na Maltě

- základní kapitál společnosti
  činí minimálně 1165 eur
- z toho musí být splaceno alespoň 20 %
- společnost musí mít sídlo na Maltě
- společnost musí mít minimálně
  dva společníky
  a místního tajemníka
  (Při splnění určitých podmínek je možné 
    
   založení s.r.o. i jediným zakladatelem.)
- státní příslušnost jednatelů není nijak omezena
- musí být zaregistrována

  v Registru společností     
  (Registry of Companies)
- je zapotřebí sestavit společenskou smlouvu 
   
  (Memorandum of Association)
- je zapotřebí sestavit stanovy 
  
  (Articles of Association)
- výše registračního poplatku odváděného
   Registru společností se odvíjí od výše
   základního kapitálu podniku a pohybuje 
  
   se mezi 349,91–1 747,03 EUR
- společnost se musí zaregistrovat
   u Oddělení domácích příjmů
   (Inland Revenue Department),
   kde dostane daňové číslo (Tax file number)

Daňový systém na Maltě a výhody
daňového systému na Maltě
- společnost je povinna vést účetnictví
- společnost je povinna podat daňové přiznání
- standardní sazba daně z příjmu 
je sice na Maltě
  35 %, ale díky speciálnímu sytému vracení daní
  může být snížena až na sazbu 5 %, což je nejnižší
  sazba daně z příjmu v celé EU.
  Systém funguje tak, že maltská společnost
  zaplatí daň ze zisku 35 % a rozdělí dividendu
  svým akcionářům. Ti pak zažádají o vrácení

  a stát jim do dvou měsíců vrátí částku
  odpovídající 6/7 ze zaplacené daně
  z příjmu. Výsledná efektivní
  sazba 
je pak tedy jen 5 %.
- výše DPH na Maltě je 18 %, plus snížená

  5 %, plus nulová sazba
- příjem z dividend plynoucích

  na Maltu není zdaněn
- základ daně si společnost může snížit

  o jakýkoli náklad
- prodeje podílů v dceřiných společnostech jsou
  na Maltě osvobozeny od veškerých daní

Některé další výhody sídla firmy na Maltě

- Malta jako bývalá britská kolonie převzala

  pozitiva z anglosaského právního systému
- na Maltě se jako druhý úřední jazyk

  používá angličtina
- členství v Evropské unii
- členství v Evropské měnové unii
- moderní bankovnictví
- dobrá vymahatelnost práva
- ekonomická a politická stabilita
- dobré letecké spojení
- nízký stupeň kriminality
- v roce 1992 byla na Maltě otevřena burza
- dobrá ICT základna a široké použití ICT
- Smlouva o zamezení dvojího zdanění
  s Českou republikou z roku 1997