úterý 30. října 2012

Malíř Michelangelo Merisi de Caravaggio na Maltě

Tento známý malíř žil 1571 až 1610. Byl to v jedné osobě génius a zároveň bouřlivák a výtržník. Pocházel z města Caravaggio poblíž Milána v severní části Itálie - tedy z Lombardie. V pěti letech přišel o otce a dědu, v devatenácti zemřela jeho matka. Při hádce o výsledek jedné ze středověkých míčových her zabil v Římě v míčovně svého soupeře. A hledaje únik před odplatou utekl nejdříve do Neapole a poté v roce 1607 za pomoci jednoho z obdivovatelů jeho obrazů na Maltu. Tam zpočátku maloval obrazy pro kostel zdarma a za odměnu se stal kandidátem řádu maltézských rytířů, přestože nesplňoval mnohé z přísných podmínek přijetí. I když jeho matka Lucia Aratori pocházela ze zámožné rodiny, ani matka ani otec neměly osm generací zpět šlechtický titul. Také sám Michelangelo nesloužil jako páže u velmistra řádu. Ani se nezúčastnil čtyř křižáckých výprav. Členství v řádu mu slibovalo smytí jeho hříchů, omilostnění a vyšší postavení. Do řádu byl přijat v červenci 1608, ale již o dva měsíce později se nepohodl se spolubratrem. Nepohodnutí skončilo rvačkou a Michelangelo byl uvězněn v pevnosti San Angelo. Podařilo se mu uprchnout na Sicílii. V Neapoli ještě namaloval řadu obrazů, kterými se chtěl vykoupit. Tam byl také v roce 1609 pobodán, ale dal se dohromady. Nakonec se pod přímluvou vlivného kardinála Scipiona Borghese u papeže opravdu mohl vrátit do Říma. Při cestě s obrazy pro kardinála do Říma však o obrazy přichází. To když se omylem v přístavu Palo dostane do vězení, a než se z něj po vysvětlení dostane, loď s obrazy odpluje. Caravaggio chce loď dostihnout a vydá se pěšky přes bažinatou krajinu do přístavu Port‘Ercole, kam měla loď namířeno. K celkovému vyčerpání, způsobeným jeho stylem života, ale i v jeho životě častými zraněními z potyček, se přidala nemoc a tak v místním špitále v Port‘Ercole umírá ve svých 38 letech.

Jeden z jeho nejslavnějších obrazů, Stětí Jana Křtitele, je umístěn v chrámu sv. Jana Křtitele v la Vallettě. Tento jediný obraz podepsal. Podpis je skrytý ve stékajícím praménku krve z uťaté hlavy. Za zamřížovaným oknem v pozadí je tvář, která patří samotnému autorovi, jako jedinečný Caravaggiův autoportrét. Zajímavý je i obraz David s hlavou Goliáše, kde postava Davida jako autoportrétu autora drží v ruce hlavu Goliáše, opět coby autoportrétu autora. Caravagiio jako David i Goliáš. V každém z nás se ukrývá David i Goliáš. Caravaggio opustil tradici znázorňování světců jako nadpřirozených hrdinů. Jako modelů používal lidí z ulice a velmi často prostitutky. Jeho obrazy jsou známy realismem a naturalistickým ztvárněním postav. Pro zdůraznění dramatičnosti scény používal kontrastu světla a stínu způsobeného ze strany vrženým koncentrovaným proudem světla. Caravaggio nakreslil za svůj život obrazů opravdu hodně. Jeho obrazy patří ke zlatému pokladu historie malířského umění.