středa 17. října 2012

Maltská hymna

Hudbu složil: Robert Samut (1870-1934)
Text napsal: Dun Karm Psaila (1871-1961)
První provedení písně: 1923
Hymnou od: 1964


Maltská hymna

Naši vlast tak drahou,
jejíž jméno nosíme,
střez, ó Pane,
jak´s to dosud činil.
Pamatuj na tu,
kterou si pokryl chválou.
Dej Bože,
vládnoucím moudrost,
bohatým milosrdenství,
sílu dělníkům, ať sloužíme poctivosti,
pravdě a víře:
Povzbuď maltský národ v jednotě
a míru.


L-Innu Malti

Lil din l-Art helwa,
l-Omm li tatna isimha,
Hares, Mulej,
kif dejjem Int harist:
Ftakar li lilha
bil-ohla dawl libbist.
Aghti, kbir Alla,
id-deh'n
lil min jahkimha,
Rodd il-hniena lis-sid,
sahha 'l-haddiem:
Seddaq il-ghaqda fil-Maltin
u s-sliem.